Новости

Prev Next

ЕМПОРИО-Прес конференција

  Емпорио е првиот современ трговски и бизнис центар во Македонија, резултат на јав...

Ќе се гради модерен шопинг и деловен центар во Ѓорче Петров

Ќе се гради модерен шопинг и деловен цен…

  netpress.com.mk Погледнете како ќе изгледа модерниот шопинг и деловен центар ...

Внатрешен проектен план на објектот

Внатрешен проектен план на објектот

  Објектот е конципиран како Бизснис центар, со низа на различни комплексни содржини. Пора...

Отварање на Емпорио бизнис центар

Отварање на Емпорио бизнис центар

Емпорио бизнис центарот е планиран да биде завршен во 2016 години и ќе претставува совр...